mnNOG-3  Судалгаанд оролцохыг урьж байна!

mnNOG-3 Судалгаанд оролцохыг урьж байна!

Сайн байна уу,  2021 оны 10-р сард mnNOG-3  зохион байгуулагдах бөгөөд уг үйл ажиллагааны хүрээнд 3-4 өдрийн сургалтууд явуулахаар төлөвлөж байгаа билээ. Сургалтуудын сэдвийг салбарын ажилтнуудын дунд судалгаа явуулах замаар тодорхойлох тул та энэхүү судалгаанд оролцон өөрийн үнэтэй санал бодлоо…