mnNOG-3 Судалгаанд оролцохыг урьж байна!

 mnNOG-3  Судалгаанд оролцохыг урьж байна!

Сайн байна уу, 

 

 

2021 оны 10-р сард mnNOG-3  зохион байгуулагдах бөгөөд уг үйл ажиллагааны хүрээнд 3-4 өдрийн сургалтууд явуулахаар төлөвлөж байгаа билээ. Сургалтуудын сэдвийг салбарын ажилтнуудын дунд судалгаа явуулах замаар тодорхойлох тул та энэхүү судалгаанд оролцон өөрийн үнэтэй санал бодлоо хуваалцана уу.

 

 

Мөн та өөрийн албан байгууллага, мэргэжлийн хүрээний хүмүүст энэ судалгааг дамжуулан MNNOG-ийн үйл ажиллагаанд өөрийн хувь нэмрээ оруулбал бид гүнээ талархах болно.

 

 

Дараах холбоосоор орж судалгааг бөглөнө үү :

 

 

https://forms.gle/mspXTMEougg3ki8i7